Vývoj preferencií Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Vývoj preferencií Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,3 %