Vývoj preferencií Slovenská liga

Vývoj preferencií Slovenská liga podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,13 %