Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody

Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,23 %