Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody

Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 0,1 %