Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody

Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 0,13 %