Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody

Vývoj preferencií Slovenské hnutie obrody podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 0,2 %