Vývoj preferencií Slovenský PATRIOT

Vývoj preferencií Slovenský PATRIOT podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 0,17 %