Vývoj preferencií Slovensko, Za ľudí a KÚ

Vývoj preferencií Slovensko, Za ľudí a KÚ podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 5,94 %