Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 7,62 %