Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2019 do November 2019

∑ 6,59 %