Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 6,64 %