Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Máj 2020

∑ 8,09 %