Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 8,03 %