Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 8,31 %