Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Október 2020 do Apríl 2021

∑ 6,1 %