Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 6,2 %