Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 6,56 %