Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 7,17 %