Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 6,81 %