Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 6,55 %