Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 6,61 %