Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 6,78 %