Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2022 do November 2022

∑ 6,6 %