Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 7,01 %