Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 7,42 %