Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 7,8 %