Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 5,83 %