Vývoj preferencií Sme rodina

Vývoj preferencií Sme rodina podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 3,02 %