Vývoj preferencií Solidarita-hnutie pracujúcej chudoby

Vývoj preferencií Solidarita-hnutie pracujúcej chudoby podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,35 %