Vývoj preferencií Solidarita-hnutie pracujúcej chudoby

Vývoj preferencií Solidarita-hnutie pracujúcej chudoby podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,3 %