Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia

Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 0,9 %