Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia

Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 0,88 %