Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia

Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 0,7 %