Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia

Vývoj preferencií Spolu - občianska demokracia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 0,23 %