Vývoj preferencií Spolu

Vývoj preferencií Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Apríl 2020

∑ 0,9 %