Vývoj preferencií Spolu

Vývoj preferencií Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 1,55 %