Vývoj preferencií Spolu

Vývoj preferencií Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Október 2020

∑ 1,63 %