Vývoj preferencií Spolu

Vývoj preferencií Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 1,33 %