Vývoj preferencií Spolu

Vývoj preferencií Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 1,16 %