Vývoj preferencií Spolu

Vývoj preferencií Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 1,37 %