Vývoj preferencií Spravodlivosť

Vývoj preferencií Spravodlivosť podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 0,2 %