Vývoj preferencií Starostovia a nezávislí kandidáti

Vývoj preferencií Starostovia a nezávislí kandidáti podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,73 %