Vývoj preferencií Starostovia a nezávislí kandidáti

Vývoj preferencií Starostovia a nezávislí kandidáti podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,52 %