Vývoj preferencií Strana zelených

Vývoj preferencií Strana zelených podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 0,1 %