Vývoj preferencií Strana zelených

Vývoj preferencií Strana zelených podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 0,15 %