Vývoj preferencií Strana zelených

Vývoj preferencií Strana zelených podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 0,2 %