Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska

Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 0,2 %