Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska

Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 0,3 %