Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska

Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 0,2 %