Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska

Vývoj preferencií Strana zelených Slovenska podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 0,2 %